Cardio Säkerhetsutbildningar

BKA BRANDUTBILDNING


I denna brandutbildning varvar vi teori och praktik med tonvikt på praktik


Med erfarenhet av både brand och sjukvård kan vi göra utbildningen mer levande och förankrad i verkliga händelser.

Fokus i denna utbildning handlar om att förebygga samt om att minimera skador när olyckan är framme.

Det ingår praktiska övningar som alltid är både uppskattade och leder till ökad kunskap för att kunna ingripa. Det finns även utrymme till att lägga L-ABC i utbildningen. Kontakta oss för att just era behov skall bli tillgodosedda.I denna utbildning innefattas allt inom livräddning och ni är rustade till att förebygga samt att klara av många olika olyckstillbud.Innehåll Brand BKA (tid 3 timmar):

Teori: 

Risker

Brandförlopp

Förebyggande åtgärder


Praktik: 

Släckning med brandsläckare

släcka brand i kläder

Kursdatum öppna kurser i Ljungby

Vi önskar ett kurstillfälle
Vi önskar 2 kurser samma dag och får 3000 :- i rabatt
 
Vi vill även få med pris på hjärtstartare
 
 
 
 
 
 
 
 

Priser BKA BRAND

Öppna kurser i Ljungby:


Pris: 750:- + moms / deltagare. (fika ingår)


Gruppbokning, boka minst 5 deltagare vid ett kurstillfälle och få en plats gratis:

Pris: fr 600:- + moms / deltagare. (mat, fika ingår)


Tider: se bokningsbara datum 

Dagar: enligt bokningsbara datum Företagsbokning:


Pris:  6500:- + moms / kurstillfälle

fr 325:- / deltagare.

Instruktören kommer till er. ev milersättning / övernattning tillkommer


Tider: 9-12 eller 13-16 vardagar