Cardio Säkerhetsutbildningar

Vi lanserar nu ett helt nytt, lätthanterligt register för farligt gods! Registret består av moduler som produktanpassas utifrån företagets sortiment och lager. Med andra ord betalar man enbart för företagets faktiska behov. Företagets produktsortiment kopplas till säkerhetsdatablad i registret och innehållet säkerställs av våra erfarna säkerhetsrådgivare. 

    Ladda ner appen här