Cardio Säkerhetsutbildningar

  YKB  I  ADR

Sedan 2010 har vi våra öppna kurser på Best Western i Ljungby. För oss ska utbildningsdagen vara en upplevelse med ökad kunskap samt en inbjudande omgivning. Deltagare från många företag från olika delar av landet träffas och byter erfarenheter och kunskap med varandra. Samtliga av våra lärare har erfarenhet av åkeribranchen samt är specialister inom sina delkurser. Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera innehållet på utbildningarna för att möta kunskapsbehoven som ställs inom åkeribranchen. För mer information om våra tjänster, riktlinjer och dokument, vänligen klicka appen till höger.