Cardio Säkerhetsutbildningar

L-ABC  I  BRAND  I  HLR     

Med erfarenhet av både brand och sjukvård kan vi göra utbildningen mer levande och förankrad i verkliga händelser. Fokus i denna utbildning handlar om att förebygga samt om att minimera skador när olyckan är framme. Det ingår praktiska övningar som alltid är både uppskattade och leder till ökad kunskap för att kunna ingripa. Kontakta oss för att just era behov skall bli tillgodosedda. För mer information om våra tjänster, riktlinjer och dokument, vänligen klicka på appen till höger.