YKB kurs Utbildning och fortbildning i YKB till bra pris för lastbil i Ljungby

YKB utbildning och fortbildning för lastbil

Yrkeskompetens utbildningar för företag och privatpersoner


Vi erbjuder fortbildning och utbildning i YKB för lastbil, antingen enskilt, i grupp eller för hela företag. Vår målsättning är att YKB kurserna ska ge ett mervärde för såväl chaufför med egen lastbil som åkeri och därför har vi oftast anpassade YKB utbildningar till bra pris för åkerier och lastbilscentraler. Vi arbetar med ramavtal där vi sköter administration och kallelser.
Givetvis anordnar vi "öppna kurser" också. Våra instruktörer är vana lärare som utbildat under många år. 


Utbildning och fortbildning i YKB för lastbil, är ett krav ifall man överhuvudtaget har planer på att arbeta inom godstransport. Utöver att det tillåter en att utöva sitt yrke så ger en YKB utbildning även den kunskap som behövs för att effektivast ta sig fram till sin destination i tid utan att utsätta varken sig själv eller andra i ökad risk.YKB kurs till bra pris för företag och privatpersoner

Vi har alltid samma priser på vardagar och helger

Registrering och körkotskontroll
Registrering och körkotskontroll
Varje deltagare registreras i entén
Våra öppna kurser i YKB, sker på Best Vestern i Ljungby.
Våra öppna kurser i YKB, sker på Best Vestern i Ljungby.
Fika och Lunch erbjuds i en inbjudande miljö.
Fika och Lunch erbjuds i en inbjudande miljö.
Nybyggd konferensanläggning
Nybyggd konferensanläggning

Priser YKB

Öppna YKB kurser i Ljungby:
Pris: 1200:- + moms / deltagare. (mat, fika ingår).


Öppna YKB kurser i Ljungby samt övernattning i enkelrum på Bestwestern:
Pris: 1700:- + moms / deltagare. (övernattning enkelrum, mat, fika ingår).


Gruppbokning, boka minst 5 deltagare vid ett kurstillfälle och få en plats gratis:

Pris: fr 960:- + moms / deltagare. (mat, fika ingår).


Boka delkurs 1-5 på våra öppna kurstillfällen:

Pris: fr 1050:- + moms / deltagare (mat, fika ingår).


Boka hela företaget på Best Western:

Pris: fr 850:- + moms / deltagare (mat, fika ingår).


Företagsförlasgd utbildning, instruktören kommer till er:

Pris fr 605:- + moms / deltagare (företaget står för lokal mat och fika)

ev milersättning och övernattning tillkommer.


Tider: 08-17

Dagar: Lördagar och Måndagar på våra öppna kurser

Bengt

Regionsansvarig i Kronoberg

Säljare YKB

Info@cardiosakerhet.se

Magnus 

Regionsansvarig i Skåne

Kursansvarig, delkurs 1

Info@cardiosakerhet.se

Bengt

Lärare YKB

Kursansvarig, delkurs 4,5

Info@cardiosakerhet.se

Frederik

Lärare YKB

Kursansvarig, delkurs 3

Info@cardiosakerhet.se

Bengt

Lärare YKB

Kursansvarig, delkurs 2

Info@cardiosakerhet.se