Cardio Säkerhetsutbildningar

HOT & VÅLD

Med en utbildning i Hot och Våld på arbetsplatsen så kan man förebygga problemen innan de uppstår

Utbildningen ger även insikt i hur man bäst kan hantera farliga situationer som kan uppstå på en arbetsplats. Risken för att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen, kan förekomma inom de flesta branscher eller yrken och är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som ej bör underskattas. Men med hjälp av rätt kunskaper kan man minska stressen och den påverkan som hot och våld på arbetsplatsen annars kan orsaka. Utbildningen kan även hjälpa anställda att hantera situationer med provocerande kunder och klienter samt ger kunskap om hur man kan förhindra olika konflikter som kan uppstå.


Vi har möjlighet, kunskap och kapacitet att lära ut hur man bäst minskar riskerna och framförallt att kunna hantera dessa om en farlig situation trots allt uppstår. Kunskapen om detta hjälper även anställda att känna sig tryggare på sin arbetsplats och vilket bidrar till ett bättre arbetsklimat då man vet vad man skall göra om en situation uppstår.


Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot på arbetsplatser


Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren vad gäller förebyggande åtgärder, omhändertagande av drabbade, säkerhetsrutiner, handlingsplaner och utbildning.


Våra lärare inom utbildning i hot och våld på arbetsplatsen har mångårig erfarenhet och kunskap från rättsvårdande myndigheter att förmedla dessa kunskaper. Vi kan skräddarsy utbildningen efter era behov och situation.


Kursens mål:

Deltagaren kan efter genomgången kurs i förebyggande av hot och våld på arbetsplatsen använda olika strategier för att undvika hotfulla situationer och även har verktyg för att i efterhand hantera en hotsituation som uppstått.


Innehåll:


Kommunikation

Förebyggande åtgärder

Säkerhetsrutiner

Krisstöd

Handlingsplaner

Vad säger lagen?


Kursdatum öppna kurser i Ljungby

Priser HOT & VÅLD

Öppna kurser i Ljungby:


Pris: 650:- + moms / deltagare. (fika ingår)


Gruppbokning, boka minst 5 deltagare vid ett kurstillfälle och få en plats gratis:

Pris: fr 520:- + moms / deltagare. (mat, fika ingår)

Tider: se bokningsbara datum 

Dagar: enligt bokningsbara datum Företagsbokning:


Pris:  5500:- + moms / kurstillfälle

fr 275:- / deltagare.

Instruktören kommer till er. ev milersättning / övernattning tillkommer


Tider: 9-12 eller 13-16 vardagar


Vi önskar ett kurstillfälle
Vi önskar 2 kurser samma dag och får 3000 :- i rabatt
 
Vi vill även få med pris på hjärtstartare
 
 
 
 
 
 
 
 

Frederik

Lärare hot och våld

Info@cardiosakerhet.se