Cardio Säkerhetsutbildningar

Hjärtlungräddning  Barn

 VI lär dig rädda liv inom basal hjärtlungräddning


Denna kurs innehåller hjärtlungräddning samt hjärtstartare med fokus på hjärtlungräddning.

Deltagaren övar praktiskt på en HLR-docka huvuddelen av utbildningen samt kommer att öva på hur en hjärtstartare fungerar vid hjärtstopp.

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen. Utbildningen kan kompletteras med olika inriktningar och innehållet anpassas efter önskemål. Vi tillhandahåller även hjärtstartare.

Genom år av erfarenhet inom akutsjukvård har vi kunskaper om olika problem och svårigheter som kan uppkomma i stressade situationer.

Innehåll:


Hjärtlungräddning

Tidig defibrillering

Larmrutiner

Vad är ett hjärtstopp?

Genomgång av hjärtstartare

Praktisk genomgång och övning hjärtstartareÖppna kurser i Ljungby:


Pris: 650:- + moms / deltagare. (fika ingår)


Gruppbokning, boka minst 5 deltagare vid ett kurstillfälle och få en plats gratis:

Pris: fr 520:- + moms / deltagare. (mat, fika ingår)


Tider: se bokningsbara datum 

Dagar: enligt bokningsbara datum Företagsbokning:


Pris:  5500:- + moms / kurstillfälle

fr 550:- / deltagare.

Instruktören kommer till er. ev milersättning / övernattning tillkommer


Tider: 9-12 eller 13-16 vardagar


Kursdatum öppna kurser i Ljungby

Priser HLR barn

Vi önskar ett kurstillfälle
Vi önskar 2 kurser samma dag och får 3000 :- i rabatt
 
Vi vill även få med pris på hjärtstartare