ARBETE PÅ VÄG APV

Arbete på väg (APV) 1.1 + 1.2 + 1.3Trafikverket höjer nu kompetenskraven på all personal som omfattas av de nya kontraktskraven TDOK 2018:0371 som ett led i arbetet med att höja säkerheten på vägarbetsplatser och minska olyckstalen.

APV 1.1 Allmän grundkompetens är obligatorisk för alla som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Detta innebär samtlig personal oavsett roll/funktion, inklusive besökare som bara tillfälligt vistas på en vägarbetsplats.

Detta är kontraktskrav i Trafikverkets upphandlingar som kommer att vara gällande from jan 2019.


All personal måste inneha denna grundkompetens APV steg 1.1 oavsett vilken funktion du sedan ska bygga på med beroende på vilka arbetsuppgifter du ska utföra tex 1.2,1.3,2.1 osv.


Våra samarbetespartners i APV:sign-41667_1280
sign-41667_1280
site-3510372_1920
site-3510372_1920

Kursdatum öppna kurser i Ljungby

Vi önskar kurs i Ljungby på Best Western
Vi önskar kurs hos oss
 
 
 
 
 
 
 
 

Priser Trafikverkets Arbete på väg Steg 1.1+1.2+1.3

Öppna kurser i Ljungby:


Pris: 2300:- + moms / deltagare. (lokal, lunch och fika ingår)


Gruppbokning, boka var 10.e deltagare gratis.

pris fr: 2070:- + moms / deltagare


Företagsbokning i Ljungby Best Western:


Pris fr: 1250:- + moms / kurstillfälle vid övernattning tillkommer 500:- + moms / deltagare för enkelrum på Best Western. offert för exakt prisförslag


Företagsbokning hos kund:


Pris fr: 1000:- + moms / kurstillfälle. offert för exakt prisförslag


Instruktören kommer till er och ni står för mat och lokal.

ev milersättning / övernattning tillkommer


Tider: ca kl. 9-15 

Max antal deltagare: 20Göran Sandberg

Info@cardiosakerhet.se

Cardio Säkerhetsutbildningar

KONTAKTA OSS

Ljungby 

0372-14550

© Cardio Säkerhet AB 2019


VÅR STYRKA!

"Tack vare vårt breda utbud av utbildningar, behöver ni bara höra av er till oss, så hjälper vi er. Om du har några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Vi hoppas på ett snart återseende"!