Cardio Säkerhetsutbildningar

Vill du bli instruktör inom HLR för vuxna?

Vi utbildar instruktörer enligt HLR Rådets riktlinjer.

Kontakta oss för mer information.


Innehåll:


Grundutbildning i HLR, filmbaserad (Version 2016)

HLR-test, hjärtstartartest och luftvägsstopptest

Instruktörens arbete vid filmbaserad utbildning

Instruktörens arbete vid instruktörsledd utbildning

Redovisning av träningsuppgifter

Diskussion av praktisk pedagogik, kvalitet och organisation av utbildning


 
 
 
 
 
 
 
 

Varför ska du välja oss?


För oss är det viktigt att alla våra utbildningar är verklighetsförankrade.


Vi på Cardio säkerhet AB tillhandahåller ett

brett utbud av utbildningar. Vårt mål är att

leverera högkvalitativa utbildningar med

användbar kunskap för just Er verksamhet.

Vi har mångårig erfarenhet av utbildning

och våra instruktörer är verksamma inom

ambulanssjukvård och räddningstjänsten.


Vi erbjuder öppna samt företagskurser.


Vi sköter administrering samt registrering.


Vi kontaktar er när det är dags för utbildning.


Vi kontaktar er när det är dags för service.


Våra lärare och instruktörer arbetar till vardags inom

ambulanssjukvård och räddningstjänsten.