YKB

YKB utbildning och fortbildning för lastbil

Utbildning och fortbildning i YKB för lastbil, är ett krav ifall man överhuvudtaget har planer på att arbeta inom godstransport. Utöver att det tillåter en att utöva sitt yrke så ger en YKB utbildning även den kunskap som behövs för att effektivast ta sig fram till sin destination i tid utan att utsätta varken sig själv eller andra i ökad risk.


Yrkeskompetens utbildningar för företag och privatpersoner

Vi erbjuder fortbildning och utbildning i YKB för lastbil, antingen enskilt, i grupp eller för hela företag. Vår målsättning är att YKB kurserna ska ge ett mervärde för såväl chaufför med egen lastbil som åkeri och därför har vi oftast anpassade YKB utbildningar till bra pris för åkerier och lastbilscentraler. Vi arbetar med ramavtal där vi sköter administration och kallelser.

Givetvis anordnar vi "öppna kurser" också. Våra instruktörer är vana lärare som utbildat under många år. Vi följer Tyas utbildningskoncept.


YKB kurs till bra pris för företag och privatpersoner

Vi har alltid samma priser på vardagar och helger


Företags kurser:

Vi kommer till ert företag eller så kommer ni till oss.

Pris: från 605 :- / deltagare + moms.


Öppna YKB kurser i Ljungby:

Våra öppna YKB kurser sker på Best Western i Ljungby.

Här kan ni som företag eller privata förare boka in er på våra kurser.

Det går även bra att boka hotellrum i samband med YKB utbildning.Pris: 1200:- + moms / deltagare. (mat, fika ingår).


Erbjudande från 960:- + moms:

Boka minst 5 deltagare vid ett och samma kurstillfälle och betala bara för 4.

Erbjudandet gäller till 2019-01-01

Kursinformation

 


Sparsam körning

Delkurs 1


Mål:

1:1: Att känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa

1:2: Att känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och att förebygga störningar

1:3: Att kunna optimera bränsleförbrukningen


Kursinnehåll:

Kurvorna över motorns vridmoment, effekten och bränsleförbrukningen, optimal användning av varvräknare. Särskilda egenskaper hos det hydrauliska bromsservosystemet, bromsarnas och retarderns begränsningar, kombinerad användning av bromsar och retarder, användning av fordonets tröghet, metoder för att sakta ner och bromsa i nedförsbacke, agerande om fel uppstår. Optimering av bränsleförbrukningen genom att tillämpa kunskapernaGodstransporter

Delkurs 2Mål:

1:4: Att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet.

3:7: Att känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisation av marknaden.Kursinnehåll:

Krafter som påverkar fordon i rörelse, hur växellådan bäst utnyttjas i förhållande till fordonets last och vägförhållanden, beräkning av fordonets eller fordonstågets nyttolast, beräkning av den totala volymen/bruttovolymen, fördelning av lasten, effekter av överbelastning på en axel, fordonsstabilitet och gravitationscentrum, typer av förpackningsmaterial och pallar. Grundläggande godssäkringskategorier, metoder för fastspänning och säkring av gods, användning av spännband, kontroll av säkringsutrustning, användning av hanteringsutrustning, användning av presenningar.Lagar och regler

Delkurs 3Mål:

2:1: Att känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn.

2:2: Att känna till bestämmelserna för godstransporter. Lagar och regler.

3:2: Kunna förebygga brottslighet och människosmuggling.


Kursinnehåll:

Arbetstider inom transportsektorn, färdskrivare, påföljder vid bristande användning eller manipulering av färdskrivaren, kunskaper om sociala förhållanden inom vägtransportsektorn: rättigheter och skyldigheter för förare i fråga om grundläggande kompetens och fortbildning i YKB. Intyg för att bedriva transportverksamhet, skyldigheter enligt standardavtalen för godstransporter, utformning av de dokument som ingår i transportkontrakten, internationella transporttillstånd, skyldigheter enligt konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg, internationella fraktsedlar, gränsöverskridande transporter, speditörer, särskilda dokument som medföljer godset. Risker med människosmuggling, lagstiftningen om transportföretagens ansvar.Ergonomi och hälsa

Delkurs 4


Mål:

3:3: Kunna förebygga fysiska risker. Ergonomi och fysisk säkerhet

3:4: Vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga


Kursinnehåll:

Ergonomi: riskfyllda rörelser och arbetsställningar, fysisk kondition, hanteringsövningar, personlig säkerhet.  Principer för en hälsosam och balanserad kost, effekter av alkohol, läkemedel eller andra ämnen som kan påverka beteendet, symptom på, orsaker till och effekter av trötthet och stress, den grundläggande arbets- och vilocykelns betydelse Trafiksäkerhet och kundfokus

Delkurs 5Mål:

3:1: Vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor

3:5: Att kunna bedöma krissituationer. Första hjälpen etc.

3:6: Kunna uppvisa sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs


Kursinnehåll:

Olika typer av arbetsrelaterade olyckor. Agerande i krissituationer: bedömning av situationen, kalla på hjälp, komma till skadades undsättning och ge första hjälpen, vidta åtgärder vid brand, evakuera dem som befinner sig i lastbilar, reaktioner vid överfall, grundläggande principer för hur en olycksrapport ska utformas. Förarens uppträdande och företagets profil: hur kvaliteten på förarens tjänster är av betydelse för företaget, förarens olika roller, personer som föraren kan komma i kontakt med, fordonsunderhåll, uppläggning av arbetet, kommersiella och ekonomiska konsekvenser av tvister.


 
 
 
 
 
 
 

Varför ska du välja oss?


För oss är det viktigt att alla våra utbildningar är verklighetsförankrade.


Vi på Cardio säkerhet AB tillhandahåller ett

brett utbud av utbildningar. Vårt mål är att

leverera högkvalitativa utbildningar med

användbar kunskap för just Er verksamhet.

Vi har mångårig erfarenhet av utbildning

och våra instruktörer är verksamma inom

ambulanssjukvård och räddningstjänsten.


Vi erbjuder öppna samt företagskurser.


Vi sköter administrering samt registrering.


Vi kontaktar er när det är dags för utbildning.


Vi kontaktar er när det är dags för service.


Våra lärare och instruktörer arbetar till vardags inom

ambulanssjukvård och räddningstjänsten.

KONTAKTA OSS

FÖLJ OSS

VÅR STYRKA!

Ljungby 

0761-361879

© Cardio Säkerhet AB 2019


"Tack vare vårt breda utbud av utbildningar, behöver ni bara höra av er till oss, så hjälper vi er. Om du har några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Vi hoppas på ett snart återseende"!