ADR

ADR

ADR är ett samlingsbegrepp av ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön om det inte transporteras på rätt sätt.

Vi har lång erfarenhet av att utbilda inom ADR samt har vi egen erfarenhet av ADR-transporter. Vi hanterar hela processen från utbildning till registrering.

 

Farligt Gods – ADR utbildning

Alla som transporterar farligt gods på väg måste ha utbildning av något slag.

De som transporterar begränsade mängder eller värdeberäknad mängd upp till 1000 poäng skall ha en så kallad ADR 1.3 utbildning.

 

Denna utbildning ska även de ha som har någon uppgift i transportkedjan av farligt gods som lastare, lossare, godsmottagare etc.

De chaufförer som kör farligt gods fullt ut, över 1000 poäng eller begränsade mängder ska ha en grundutbildning för styckegods som ska repeteras vart 5:e år.

 

Dessa utbildningar kan kompletteras med utbildning för tank, klass 1 och klass 7.

 

Vi tillhandahåller alla dessa utbildningar. I utbildningarna ingår det praktiska övningar, prov och utbildningsmaterial. Kurserna går som öppna kurser i Ljungby och Växjö och då ingår fika, mat och lokal. Vi kommer gärna till er om det är en större grupp som vill gå och ni håller med mat, lokal och fika.

Vår samarbetspartner när det gäller ADR Miljökonsult Bengt Gustafson.

Grundutbildning styckegods 3 dagar

 

Grundutbildning klass 1 1 dag

 

Grundutbildning tank 1 dag

 

Grundutbildning klass 7 1 dag

 

Repetition styckegods 2 dagar

 

Repetition styckegods och repetition klass 1 2 dagar

 

Repetition styckegods och repetition tank 2 dagar

 

Repetition styckegods och repetition klass 7 2 dagar

 

Man kan lägga in en av dessa klasser vid repetitionstillfället under något längre tid.

Vi utför också ADR 1.3 utbildningar för företag och de som transporterar begränsade mängder och värdeberäknade mängder upp till 1000 poäng ca 1 dag.

Vi lämnar gärna offert om ni vill ha en egen kurs hos er med både ADR och ADR 1.3.

Varför ska du välja oss?

 

För oss är det viktigt att alla våra utbildningar är verklighetsförankrad.

 

Vi på Cardio säkerhet AB tillhandahåller ett

brett utbud av utbildningar. Vårt mål är att

leverera högkvalitativa utbildningar med

användbar kunskap för just Er verksamhet.

Vi har mångårig erfarenhet av utbildning

och våra instruktörer är verksamma inom

områden såsom räddningstjänst, 

akutsjukvård, säkerhets och åkeribranschen.

 

 

  • Vi erbjuder öppna samt företagskurser.
  • Vi sköter administrering samt registrering.
  • Vi kontaktar er när det är dags för utbildning.
  • Vi kontaktar er när det är dags för service.
  • Våra lärare och instruktörer arbetar till vardags inom transportbranchen, ambulanssjukvård, säkerhet samt inom räddningstjänsten.

 
 
 
 
 

 
 

KONTAKTA OSS

FÖLJ OSS

VÅR STYRKA!

"Tack vare vårt breda utbud av utbildningar, behöver ni bara höra av er till oss, så hjälper vi er. Om du har några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Vi hoppas på ett snart återseende"!

Ljungby

0372-14550

© Copyright 2015. All Rights Reserved.