VÅRA UTB EJ ONLINE

Våra

utbildningar

Cardio Säkerhetsutbildningar

HLR Vuxen

Denna kurs innehåller hjärtlungräddning samt hjärtstartare med fokus på hjärtlungräddning.

Deltagaren övar praktiskt på en HLR-docka huvuddelen av utbildningen.


Vi utför öppna kurser i Ljungby samt företagskurser i mellersta och södra Sverige


Information och bokning

HLR barn

Barn kan drabbas av många skadesituationer. Det finns åtgärder som måste utföras om ett barn drabbas av en allvarlig händelse. Det är viktigt att påbörja behandling direkt.


Vi utför företagskurser i mellersta och södra Sverige


Information och bokning

Förstahjälpen L-ABC

Kursen vänder sig till deltagare som behöver en bred kunskap i livräddning.

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen.


Vi utför företagskurser i mellersta och södra Sverige


Information och bokning

Förstahjälpen inriktning skog

Kursen vänder sig till deltagare som behöver en bred kunskap i livräddning med inriktning på skogsbrukVi utför öppna kurser i Ljungby samt företagskurser i mellersta och södra Sverige


Information och bokning

Barnolycksfall & HLR barn

Barn kan drabbas av många skadesituationer. Det finns åtgärder som måste utföras om ett barn drabbas av en allvarlig händelse. Det är viktigt att påbörja behandling direkt.

Vi utför företagskurser i mellersta och södra SverigeInformation och bokning

Brandutbildning (BKA)

Med erfarenhet av både brand och sjukvård kan vi göra utbildningen mer levande och förankrad i verkliga händelser.Vi utför öppna kurser i Ljungby och Trelleborg samt företagskurser i mellersta och södra Sverige


Information och bokning

Heta arbeten

Med heta arbeten avses enligt försäkringsbolagens krav svetsning, skärning, torkning, lödning, samt övriga arbeten som kan orsaka uppvärmning och gnistbildning.


Vi utför öppna kurser i Ljungby och Trelleborg samt företagskurser i mellersta och södra Sverige


Information och bokning

Hjälp på väg

Kursen vänder sig till deltagare som behöver en bred kunskap i livräddning med inriktning på skogsbrukVi utför öppna kurser i Ljungby samt företagskurser i mellersta och södra Sverige


Information och bokning

HLR & BRAND komboutbildning

Kursen innehåller både BKA brandkunskap, L-ABC, HLR samt hjärtstartare. Kursen är genomförs under en heldag.


Vi utför öppna kurser i Ljungby och Trelleborg samt företagskurser i mellersta och södra SverigeInformation och bokning

Instruktörsutbildningar

Vill du bli instruktör inom HLR för vuxna och/eller barn?

Vi utbildar instruktörer enligt HLR Rådets riktlinjer.


Vi utför öppna kurser i Ljungby och Trelleborg samt företagskurser i mellersta och södra SverigeInformation och bokning

YKB 1 SPARSAM KÖRNING

Känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning och optimera bränsleförbrukningen för att spara både på miljön och ekonomin


Vi utför öppna kurser i Ljungby och Trelleborg samt företagskurser i mellersta och södra SverigeInformation och bokning

YKB 2 GODSTRANSPORTER

Krafter som påverkar fordon i rörelse, hur växellådan bäst utnyttjas i förhållande till fordonets last och vägförhållanden.Vi utför öppna kurser i Ljungby och Trelleborg samt företagskurser i mellersta och södra SverigeInformation och bokning

YKB 3 LAGAR OCH REGLER

Arbetstider inom transportsektorn, färdskrivare, påföljder vid bristande användning eller manipulering av färdskrivaren, kunskaper om sociala förhållanden.


Vi utför öppna kurser i Ljungby och Trelleborg samt företagskurser i mellersta och södra SverigeInformation och bokning

YKB 4 HÄLSA OCH ERGONOMI

Riskfyllda rörelser och arbetsställningar, fysisk kondition, hanteringsövningar, personlig säkerhet.Vi utför öppna kurser i Ljungby och Trelleborg samt företagskurser i mellersta och södra SverigeInformation och bokning

YKB 5 SÄKERHET OCH KUNDFOKUS

Agerande i krissituationer, bedömning av situationen, kalla på hjälp, komma till skadades undsättning. Förarens uppträdande och företagets profil


Vi utför öppna kurser i Ljungby och Trelleborg samt företagskurser i mellersta och södra SverigeInformation och bokning

Farligt gods ADR

ADR är ett samlingsbegrepp av ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön om det inte transporteras på rätt sätt.


Vi utför öppna kurser samt företagskurser i mellersta och södra Sverige


Information och bokning

Säkerhetsrådgivning

Samtliga företag som hanterar farligt gods (avsänder, lastar, lossar, omlastar, transporterar) ska ha tillgång till en säkerhetsrådgivare för farligt gods.


Vi utför Säkerhetsrådgivning i mellersta och södra SverigeInformation och kontakt

Hot och våld

Med en utbildning i Hot och Våld på arbetsplatsen så kan man förebygga problemen innan de uppstår.
Vi utför företagskurser i mellersta och södra SverigeInformation och bokning