SÄKERHETSRÅDGIVARE

Säkerhetsrådgivare


Samtliga företag som hanterar farligt gods (avsänder, lastar, lossar, omlastar, transporterar) ska ha tillgång till en säkerhetsrådgivare för farligt gods, certifierad av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.


  I Sverige krävs att ett företags säkerhetsrådgivare ska vara certifierad i samtliga transportslag som företaget utnyttjar vid farligt gods transport. Certifieringen måste uppdateras vart 5:e år hos MSB. Behörigheten gäller i samtliga EU-länder. Vi samarbetar med Bengt Gustafson på miljökonsult.


  Säkerhetsrådgivarens uppgifter:


  Förebygga olyckor och tillbud

  Skapa arbetsrutiner för farligt gods hantering

  Implementera rutiner och regler

  Rådgivning

  Upprätta och insända eventuella olycksfallsrapporter till MSB

  Utbilda i farligt gods

  Löpande kontrollera efterlevnaden av regler och rutiner

  Skriva årlig rapport

   
   
   
   
   
   
   
   

  Bengt

  Säkerhetsrådgivare

  Info@cardiosakerhet.se

  Tommy

  Säkerhetsrådgivare

  Info@cardiosakerhet.se

  Vi på Cardio Säkerhet, samarbetar med Miljökonsult B.G inom säkerhetsrådgivning.

  Cardio Säkerhetsutbildningar

  KONTAKTA OSS

  Ljungby 

  0372-14550

  © Cardio Säkerhet AB 2019


  VÅR STYRKA!

  "Tack vare vårt breda utbud av utbildningar, behöver ni bara höra av er till oss, så hjälper vi er. Om du har några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

  Vi hoppas på ett snart återseende"!