Hot och våld

Förebygg hot och våld på arbetsplatsen med hjälp av utbildning

Med en utbildning i Hot och Våld på arbetsplatsen så kan man förebygga problemen innan de uppstår

Utbildningen ger även insikt i hur man bäst kan hantera farliga situationer som kan uppstå på en arbetsplats. Risken för att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen, kan förekomma inom de flesta branscher eller yrken och är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som ej bör underskattas. Men med hjälp av rätt kunskaper kan man minska stressen och den påverkan som hot och våld på arbetsplatsen annars kan orsaka. Utbildningen kan även hjälpa anställda att hantera situationer med provocerande kunder och klienter samt ger kunskap om hur man kan förhindra olika konflikter som kan uppstå.

 

Vi har möjlighet, kunskap och kapacitet att lära ut hur man bäst minskar riskerna och framförallt att kunna hantera dessa om en farlig situation trots allt uppstår. Kunskapen om detta hjälper även anställda att känna sig tryggare på sin arbetsplats och vilket bidrar till ett bättre arbetsklimat då man vet vad man skall göra om en situation uppstår.


Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot på arbetsplatser


Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren vad gäller förebyggande åtgärder, omhändertagande av drabbade, säkerhetsrutiner, handlingsplaner och utbildning.


Våra lärare inom utbildning i hot och våld på arbetsplatsen har mångårig erfarenhet och kunskap från rättsvårdande myndigheter att förmedla dessa kunskaper. Vi kan skräddarsy utbildningen efter era behov och situation.


Kursens mål:

Deltagaren kan efter genomgången kurs i förebyggande av hot och våld på arbetsplatsen använda olika strategier för att undvika hotfulla situationer och även har verktyg för att i efterhand hantera en hotsituation som uppstått.


Innehåll:


Kommunikation

Förebyggande åtgärder

Säkerhetsrutiner

Krisstöd

Handlingsplaner

Vad säger lagen?
 
 
 
 
 
 
 

Varför ska du välja oss?


För oss är det viktigt att alla våra utbildningar är verklighetsförankrade.


Vi på Cardio säkerhet AB tillhandahåller ett

brett utbud av utbildningar. Vårt mål är att

leverera högkvalitativa utbildningar med

användbar kunskap för just Er verksamhet.

Vi har mångårig erfarenhet av utbildning

och våra instruktörer är verksamma inom

ambulanssjukvård och räddningstjänsten.


Vi erbjuder öppna samt företagskurser.


Vi sköter administrering samt registrering.


Vi kontaktar er när det är dags för utbildning.


Vi kontaktar er när det är dags för service.


Våra lärare och instruktörer arbetar till vardags inom

ambulanssjukvård och räddningstjänsten.

KONTAKTA OSS

FÖLJ OSS

VÅR STYRKA!

Ljungby 

0761-361879

© Cardio Säkerhet AB 2019


"Tack vare vårt breda utbud av utbildningar, behöver ni bara höra av er till oss, så hjälper vi er. Om du har några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Vi hoppas på ett snart återseende"!