ADR REGISTER
Cardio Säkerhetsutbildningar

Nyheter 2021 - Vi lanserar nu ett helt nytt, lätthanterligt register för farligt gods!


Registret består av sammanlagt fem moduler som produktanpassas utifrån företagets sortiment och lager, med andra ord betalar man enbart för företagets faktiska behov.


Företagets produktsortiment kopplas till säkerhetsdatablad i registret och innehållet säkerställs av våra erfarna säkerhetsrådgivare.


Med anpassningsbara moduler sparar ert företag både tid och pengar samtidigt som vi tillser att lagar och regler efterlevs.

  Innehåll:


  Produktregister

  Risker / hantering

  Klassificering

  Värdeberäkning

  Godsdeklaration


   
   
   
   
   
   
   
   

  Bengt

  Säkerhetsrådgivare

  Info@cardiosakerhet.se

  Tommy

  Säkerhetsrådgivare

  Info@cardiosakerhet.se

  Vi på Cardio Säkerhet, samarbetar med Miljökonsult B.G inom säkerhetsrådgivning.